REFERENCE

Versace Budget CSOP Wustenrot Jimmy Choo Dior Italská ambasada Hermés
KMD Plus Praha 1 Městská část Praha 10 Pension Březina Yogame Philips Cartier
DoPa Louboutin Oberbank Ministerstvo pro místní rozvoj Prague City Golf Vinoř Prague City Golf Zbraslav Roberto Coin
Sport-TechnikPSN Audemars Piguet Elektro-Trakce Výzkumný ústav TJ Sokol Petrovice Obchodní Centrum Šestka Obecní dům

NÁŠ TÝM

UKÁZKY

Oprava balkonů Koulová
Oprava havarijního stavu římsy

Čištění fasády pro Pozemní stavby
Čištění podlahy tělocvičny ZŠ Olešská

Rekonstrukce bytů a kanceláří Národní 21
Čištění fasád a markýz butiků Gucci a Cartier v Pařížské ulici

Stavba mobilní myčky včetně dodání VZT, ČOV a osvětlení systémem Philips
Oprava a nátěr fasády M. Horákové 21 - Čištění fasády Kooperativa, Na poříčí

U KŘÍŽKU 6

Oprava dvorní fasády, stavební úpravy balkónů

Kontrolní den 3. 7. 2017

 • odstranění ocelové kotvy mříže v ostění
 • oprava provedení zateplení překladu okna v 1.np
 • vyzdění stěny na balkonech
 • tmelení oken

Kontrolní den 3. 7. 2017

 • čištění a oprava fasády
 • výměna parapetů
 • vyzdění stěny na balkonech
 • tmelení oken

Kontrolní den 12. 7. 2017

 • dokončení osazení nových parapetů a jejich zakrytí proti poškození
 • penetrace fasády
 • zakrytí otvoru na balkonech

Kontrolní den 17. 7. 2017

 • finální fasádní nátěr
 • osazení nových balkonových dveří a nadsvětlíků

Kontrolní den 21. 7. 2017

 • příprava povrchu balkonu
 • hydroizolace
 • montáž svodu

Kontrolní den 26. 7. 2017

 • položení dlažby na balkonech
 • začištění nové příčky a špalet

Kontrolní den 7. - 29. 8. 2017

 • demontáž lešení
 • začištění fasády po demontáži lešení

7. - 29. 8. 2017

 • ukotvení pozinkovaného zábradlí
 • usazení sítě proti holubům

Vícepráce

 • čištění a nátěr okapů

Vícepráce

 • lokální oprava štítové zdi
 • výměna krytů světlíku

Vícepráce

 • doplnění chybějícího oplechování

Vícepráce

 • instalace nového svodu a plastového gajgru, zpětné dvoj klapky, drenážní potrubí 14m a izolace geotextilií

Dokončení stavby 5. 9. 2017